CHUYÊN MỤC

TIN TỨC

Hướng dẫn việc tổ chức cho nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

20/10/2020
          Ngày 19 tháng 10 năm 2020, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 01-HD/HU về việc tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, việc tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhằm tập hợp và phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia đóng góp với Đảng trong việc hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, góp phần tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu, việc tổ chức công bố, thảo luận, lấy ý kiến đóng góp của nhân dân phải bám sát quy định về thời gian (từ ngày 20 tháng 10 năm 2020 đến ngày 06 tháng 11 năm 2020), nội dung lấy ý kiến nhân dân theo sự chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với từng loại dự thảo văn kiện, dự thảo báo cáo chính trị (nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể); đồng thời phải được tiến hành chặt chẽ, khoa học, phát huy được trí tuệ của các tầng lớp nhân dân; đồng thời, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chống phá đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
Việc tổng hợp ý kiến đóng góp của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng thực hiện theo Hướng dẫn số 60-HD/VPTW, ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Trung ương Đảng về việc tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì tổng hợp ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để báo cáo Tỉnh uỷ đảm bảo thời gian quy định.
                                                                     Dương Thùy Nhung
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835365
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tức Liên hệ | Mobile | Site map icontop.png