Hướng dẫn kinh doanh thức ăn đường phố
Hướng dẫn kinh doanh thức ăn đường phố
Hướng dẫn điều kiện đảm bảo ATTP trong kinh doanh thức ăn đường phố

Ủy ban nhân dân xã triển khai một số Luật mới
Ủy ban nhân dân xã triển khai một số Luật mới
Ủy ban nhân dân xã triển khai phổ biến, quán triệt các Luật được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10. Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, với 443/466 đại biểu tán thành, chiếm 91,91%, có hiệu lực 01/01/2022.  Luật BVMT 2020 gồm 16 chương, 171 điều;

Default news teaser image
Ủy ban nhân dân xã triển khai Luật Biên phòng Việt Nam
Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, với 94,61% ĐBQH biểu quyết tán thành, nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong thực tiễn, đồng thời cụ thể hóa Nghị quyết số 33/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 gồm 6 chương và 36 Điều.

Default news teaser image
Ủy ban nhân dân xã triển khai Luật Người lao động Việt Namđi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Chiều ngày 13/11/2020, với 450/454 Đại biểu tán thành, chiếm 93,36%, Quốc hội khóa XIV đã chính thức thông qua Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 2020. Luật mới gồm 08 Chương và 74 Điều, sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2022. Dưới đây là tổng hợp 8 điểm mới nổi bật tại Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở...

Default news teaser image
Ủy ban nhân dân xã triển khai Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Phòng chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người
Ngày 16/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11,Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày 30/11/2020 (Lệnh số 16/2020/L-CTN). Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống...

Default news teaser image
Ủy ban nhân dân xã triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020
Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2022. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020 gồm có 3 điều. 

Default news teaser image
Ủy ban nhân dân xã triển khai Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020
Luật thỏa thuận quốc tế năm 2020 được Quốc hội khoá XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2021, thay thế cho Pháp lệnh ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế năm 2007.

Default news teaser image
Ủy ban nhân dân xã triển khai Luật Cư trú năm 2020
Ngày 13/11/2020, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIV,  Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Cư trú năm 2020 với 93,15% đại biểu Quốc hội tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021. Luật Cư trú số 81/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 36/2013/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành. ...

Nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn
Nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn
10 nguyên tắc chế biến thực phẩm an toàn

Đảm bảo ATTP trong chợ, siêu thị
Đảm bảo ATTP trong chợ, siêu thị
Đảm bảo ATTP trong chợ, siêu thị để phòng, chống dịch Covid-19

 |<  < 1 2 3  >  >| 
BẢN TIN THỜI SỰ THỊ XÃ AN KHÊ
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN