quatrinhhinhthanhphattrien.png
 
Vị trí địa lý: Xã Đăk Song thuộc huyện Kông Chro tỉnh Gia Lai. Xã Đăk Song cách trung tâm huyện 30 km về phía Đông, có địa giới hành chính như sau:
       - Phía Bắc: Giáp xã Sơ Ró và xã Đắk Pling.
       - Phía Nam: Giáp huyện Ia Pa và tỉnh Phú Yên.
       - Phía Đông: Giáp xã Đắk Pling.
       - Phía Tây: Giáp xã Sơ Ró.
Tổng diện tích đất tự nhiên toàn xã: 14.622,51 ha. Xã Đăk Song huyện Kông Chro, có địa hình đồi núi hiểm trở, từ cao đến trung bình đến thấp, giảm dần về trung tâm của xã.
Khí hậu xã Đăk Song với nền nhiệt độ cao đều trong năm, nắng nhiều, ít có thiên tai, là những thuận lợi cơ bản cho sản xuất nông nghiệp. Song lượng mưa thấp lại phân bố theo mùa, độ ẩm thấp đã gây trở ngại cho sản xuất nông nghiệp. Việc phát triển hệ thống thủy lợi, bố trí loại cây trồng và mùa vụ phù hợp là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục khó khăn này.
Thủy văn:
Đăk Song nằm trong lưu vực sông Mtăh, sông Đăk Song chảy theo hướng Tây – Tây bắc qua xã. Ngoài ra xã có nhiều suối nhánh nên nguồn nước cả xã dồi dào về mùa mưa nhưng lại khô hạn về mùa khô.
Điều kiện thuỷ lợi hiện nay của Đăk Song còn khó khăn. Hầu hết diện tích đất sản xuất nông nghiệp chưa được tưới tiêu. Với điều kiện địa hình và hệ thống sông suối, trong tương lai Đăk Song có thể phát triển thêm một số công trình thuỷ lợi, nhất là các công trình nhỏ để phục vụ sản xuất nông nghiệp.
 Điều kiện kinh tế-xã hội:
a) Diện tích gieo trồng hàng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu cấp trên giao. Cụ thể:
Trong năm 2017, nhân dân gieo trồng được 1.952,2/1.786,7 ha ( tăng 287,3 ha so với cùng kỳ năm 2016), đạt 109,2% NQ.
Tổng đàn gia súc toàn xã hiện nay là 3.201/3.042 con đạt 105,23% NQ.
b) Kết quả thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng Nông thôn mới:
Thực trạng nông thôn mới trong năm 2017 theo quyết định 250/QĐ-UBND ngày 23/03/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới giai đoạn 2017 – 2020 thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Xã Đăk Song đạt được 06 tiêu chí đạt chuẩn tiêu chí NTM: tiêu chí 01 về quy hoạch, tiêu chí 03 về thủy lợi, tiêu chí 04 điện, tiêu chí 07 cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí 8 về Thông tin và truyền thông, tiêu chí 12 lao động có việc làm.
Về xã hội:
Xã Đăk Song có 6 làng với 429 hộ với 2.188 nhân khẩu, trong đó dân tộc Kinh: 32 hộ, chiếm 7,46%; Bahnar: 397 chiếm 92,54% so với tổng số nhân khẩu toàn xã. Các dân tộc đoàn kết giúp nhau làm ăn phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.
Trong thời  gian qua được sự quan tâm của Đảng và nhà nước nên cơ sở  hạ tầng  được khan trang hơn trước, điện tháp sáng đã kéo về đủ 6 thôn làng, giao thông đi lại được thuận lợi. Hàng năm người dân tộc thiểu số tại địa phương 100% người được cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp phát muối Iốt .
Về giáo dục: Năm học 2017-2018 ngành giáo dục ở 3 bậc học có 456 học sinh/26 lớp. Trong đó, trường mầm non Hòa Bình 115 cháu/6 lớp; trường TH&THCS 341 học sinh /20 lớp.
       Thực hiện tốt công tác duy trì sỹ số học sinh, vận động học sinh đến lớp theo kế hoạch năm học 2017-2018. Tỷ lệ học sinh chuyên cần của 2 trường đạt trên 90%.
Trường học trên địa bàn xã được đầu tư khang trang tuy nhiên hiện nay một số phòng học đã xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác dạy và học ở địa phương .
Về Y tế: Hiện nay trạm Y tế cũng đã được nhà nước quan tâm đầu tư cơ sở vật chất khang trang, về đội ngũ nhân viên và có đủ có cơ sở vật chất phụ vụ nhu cầu sơ khám bệnh ban đầu. Công tác y tế, công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe ban đầu cho nhân dân luôn được quan tâm, thường xuyên tuyên truyền về vệ sinh phòng bệnh. Thực hiện công tác khám, điều trị bệnh và cấp phát thuốc cho nhân dân, trạm y tế thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia phòng chống bệnh uốn nắn, bại liệt cho trẻ em dưới 5 tuổi.
Về văn hóa - thể thao: Thực hiện tốt công tác truyên truyền, vận động nhân dân học tập, tiếp thu những chủ trương, đường lối nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Làm tốt chức năng tuyên truyền, vận động đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thực hiện nếp sống mới trong các ngày lễ hội, ma chay, cưới hỏi, từng bước loại dần các hủ tục lạc hậu lãng phí. Tham gia nhiều loại hình văn hóa như: Lễ hội kồng chiêng, giao lưu văn nghệ, TDTT rèn luyện sức khoẻ theo gương Bác Hồ vĩ đại...góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa ở địa phương. Đã có 03làng được công nhận làng văn hoá cấp xã và 03 làng được công nhận làng văn hoá cấp huyện.
Về chính sách xã hội: Được Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã các đoàn thể đã làm tốt công tác chính sách xã hội, tổ chức thăm hỏi sức khỏe tặng quà, động viên cho các đối tượng chính sách, làm nhà ở cho các hộ gia đình chính sách và hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo.
Về Quốc phòng – An ninh: Thường xuyên tăng cường công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục Pháp luật cho nhân dân, vận động nhân dân đẩy mạnh phòng trào bảo vệ an ninh chính trị, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng. Phòng chống các thế lực thù địch, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, về ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Tập trung chỉ đạo lực lượng dân quân, công an sẵn sàng chiến đấu cao. Hàng năm kế hoạch 100% chỉ tiêu giao quân, huấn luyện dân quân, công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự đạt 95% quân số khám tuyển. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nên đã góp phần động viên thanh niên lên đường nhập ngũ, thực hiện nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt chỉ tiêu trên giao. Tăng cường đảm bảo công tác xây dựng lực lượng dân quân xã tỉ lệ bằng 2,7% dân số toàn xã.
Xây dựng được các tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải, thường xuyên tuần tra truy quét trên địa bàn thực hiện tốt phương châm “dựa vào dân” xây dựng củng cố nền an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân, nhất là giữ vững tình hình an ninh nông thôn, không để điểm nóng xảy ra. Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, an ninh nông thôn đảm bảo.
Hệ thống chính trị.
 Công tác xây dựng Đảng:
Thực hiện đúng theo chủ trương đường lối của Đảng và pháp luật Nhà nước, luôn coi trọng công tác giáo dục tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thực hiện công tác theo nhiệm vụ chuyên môn.
 Công tác phát triển Đảng viên: Hằng năm đều đạt và vượt so với Nghị quyết đề ra. (năm 2017 đạt 125 %)
Công tác xây dựng chính quyền: Kiện toàn bộ máy chính quyền từ xã xuống các thôn làng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát quá trình tổ chức thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội an ninh quốc phòng trên địa bàn xã.
Công tác Mặt trận, các đoàn thể: Mặt trận và các đoàn thể xã luôn làm tốt công tác phối hợp xây dựng Kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của đoàn thể mình, tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các Chủ trương, Chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835321
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png