TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:


Kế hoạch 15/KH-UBND

Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2018 của xã Đăk Tơ Pang

29/12/2018

29/12/2018

Kế hoạch 16/KH-UBND

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2018

29/12/2018

29/12/2018

Kế hoạch 42/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình “Không còn nạn đói” trên địa bàn xã Đăk Tơ pang đến năm 2025

02/11/2018

02/11/2018

Kế hoạch 43/KH-UBND

Kế hoạch Thực hiện chương trình số 68-CTr/TU ngày 17/9/2018 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ Gia lai và Nghị Quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23-5-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”

02/11/2018

02/11/2018

Kế hoạch 39/KH-UBND

Triển khai thực hiện Quyết định số 773/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW ngày 19/7/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá XII về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng.

10/10/2018

10/10/2018

Kế hoạch 38/KH-UBND

Kê hoạch triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn xã Đăk Tơ Pang

08/10/2018

08/10/2018

Kế hoạch 36/KH-UBND

Kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình năm 2018 trên địa bàn xã Đăk Tơ Pang

28/08/2018

28/08/2018

Kế hoạch 29/KH-UBND

Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2018

13/04/2018

13/4/2018

Kế hoạch 10/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018

23/01/2018

23/01/2018

Quyết định 04/QĐ-UBND

Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018

08/01/2018

08/01/2018

ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835321
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png