dhpt.png
 
- Tăng cường áp dụng khoa học vào sản xuất, xây dựng một số mô hình sản xuất điển hình để nhân rộng. Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, khuyến khích mở rộng quy mô theo hướng công nghiệp, phát triển bầy đàn nhất là chăn nuôi heo, gà, bò. Chú trọng tăng sản lượng, chất lượng sản phẩm của đàn gia súc, gia cầm.
- Cải tiến kỹ thuật canh tác phù hợp với các loại giống mới theo hướng thâm canh, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, thu hoạch và chế biến nông sản. Hướng dẫn chuyển đổi cây trồng theo hướng phù hợp và đạt hiệu quả kinh tế. Mở rộng quy mô sản xuất, tạo điều kiện và khuyến khích phát triển trang trại cả trong trồng trọt và chăn nuôi. Đẩy mạnh các hoạt động khuyến nông, bảo vệ thực vật, cơ giới hóa các khâu canh tác, thu hoạch, bảo quản chế biến để tăng năng suất lao động trong nông nghiệp.
- Phát triển đa dạng hoá ngành nghề phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, quản lý tốt chất lượng các mặt hàng lưu thông tại xã và công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.
- Tranh thủ các nguồn vốn từ ngân sách tập trung, sự đóng góp của nhân dân đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở phục vụ sản xuất, đời sống và quốc phòng - an ninh. Phát huy nội lực xây dựng các kênh mương, đường nội thôn, đường ra khu sản xuất để phục vụ sản xuất ở các thôn, làng. Cùng với cấp trên thực hiện kiên cố hoá trường học; hình thành khu văn hoá thể thao theo quy hoạch khu trung tâm xã.
- Chủ động phát triển nguồn thu trên cơ sở thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; quản lý, khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, kịp thời; đồng thời tăng cường kiểm tra để chống thất thu, quan tâm thực hiện tốt chính sách miễn giảm thuế, công khai thuế theo quy định để khuyến khích sản xuất. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng uỷ, sự quản lý của Nhà nước và phát huy vai trò Mặt trận các đoàn thể trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước.
- Từng bước tạo việc làm tại chỗ thông qua các dự án phát triển ngành nghề, chuyển dịch lao động trong nông nghiệp; mở các lợp dạy nghề tại trung tâm học tập cộng đồng tại xã, ưu tiên đào tạo nghề cho các đối tượng lao động hộ chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự .   
- Chú trọng công tác phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực. Hoàn thành chương trình phổ cập mầm non; nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học, phổ cập trung học cơ sở, chống tái mù; phấn đấu hàng năm huy động 95% các cháu trong độ tuổi đến trường; duy trì sĩ số đạt 98% trở lên. Quan tâm đến an ninh học đường, chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào trường học, có cơ chế động viên học sinh có thành tích cao, học sinh nghèo vượt khó bằng cách phát huy hoạt động trong hội khuyến học xã. Tăng cường công tác đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng. Đầu từ xây dựng và hoàn thiện các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động dạy và học của các khối lớp. Tiếp tục triển khai ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính, phổ biến ứng dụng rộng rãi khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nuôi trồng, đảm bảo nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa. 
- Thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; Quam tâm chăm lo sức khoẻ cho nhân dân, các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo. Tăng cường công tác vệ sinh phòng bệnh, giáo dục sức khoẻ trong nhân dân. Phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, đảm bảo sức khoẻ sinh sản.
 - Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghị quyết TW 8 (khóa XI) về tiếp tục xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Xoá bỏ các phong tục lạc hậu như mê tín dị đoan,  bằng cách tăng cường tuyên truyền pháp luật, phát huy và bảo tồn truyền thống tốt đẹp của dân tộc như: văn hóa công chiêng, lễ hội...; Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá thông tin – thể thao với nhiều hình thức hoạt động đa dạng, lành mạnh, phong phú, đẩy mạnh  thực hiện cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng đời văn hoá” ở khu dân cư, các phong trào xây dựng “làng văn hóa”, “gia đình văn hoá”.
- Tăng cường phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, cương quyết không để xảy ra điểm nóng, chú trọng phát triển kinh tế, xây dựng thôn, làng gắn với nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, chủ động nắm tình hình phối hợp đấu tranh phòng chống các loại tội phạm gắn với đẩy mạnh thực hiện có kết quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông trên địa bàn. Làm tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, công tác tuần tra truy quét nhất là trong các cao điểm lễ, tết. Hàng năm xã đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
 
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835321
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ | Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png