dhpt.png
 
1. Một số chỉ tiêu chủ yếu:
           - Cơ cấu kinh tế :
            + Sản xuất nông nghiệp chiếm 95%                           
  + Thương mại-dịch vụ:                           5% .
          - Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Đạt và vượt chỉ tiêu trên giao
          - Lương thực bình quân đầu người / năm đạt 1250kg
- Thu nhập bình quân đầu người đạt 15 triệu đồng/năm
- Tổng đàn gia súc đến năm 2020: 3.250 con
- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi đến lớp là 99%.
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 98%
- Phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm  7%.
- Duy trì tăng dân số tự nhiên đến năm 2020 dưới 1,8%
          -  Duy trì phổ cấp bậc  tiểu học và THCS .                      
          - Tỷ lệ hộ đạt GĐVH: 50%                                        
          - Tỷ lệ thôn làng văn hóa: 50%                                       
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng ở trẻ em < 5 tuổi còn 20 %                           
- Tiêm chủng mở rộng đạt 100%
- Tỷ lệ hộ có phương tiện nghe, nhìn đạt 100%
- Tỷ lệ dân quân so dân số là: 2% 
- Tỷ lệ chi bộ đạt trong sạch vững mạnh là: 75%.
- Tỷ lệ phát triển đảng viên mới là 5-6 đảng viên/năm (7%)
-Tỷ lệ đảng viên HTTT nhiệm vụ là 90% Trong đó đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 10%. Hạn chế thấp nhất đảng viên vi phạm.
Công tác kiểm tra, giám sát: thực hiện tốt kế hoạch KT-GS hàng năm tự kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên từ 1- 2 lần/ năm
- Phấn đấu Đảng bộ đạt TSVM hàng năm.
- Phấn đấu có 100% chi bộ có  chi ủy .
- Năm 2020  xã đạt thêm 03 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.
-Chính quyền , mặt trận và các đoàn thể đạt Vững mạnh.
2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
- Phát triển Nông- lâm nghiệp theo hướng thâm canh tăng vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi hợp lý theo hướng chuyên canh sản xuất hàng hóa có chất lượng cạnh tranh cao, xây dựng vùng chuyên canh, hình thành vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng xuất cây trồng, vật nuôi. Khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển mạnh các cơ sở có quy mô vừa và nhỏ gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khuyến khích đầu tư phát triển mở rộng như dịch vụ cung ứng vật tư, hàng hóa phục vụ sản xuất nông nghiệp, thu mua nông sản, mở rộng nâng chất lượng dịch vụ bưu chính viễn thông, vận tải. Vận động nhân dân thực hiện tốt các chương trình xã hội hoá, nhằm thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” để có kinh phí thực hiện các dự án như: đường nội làng, xây dựng nhà văn hoá các thôn làng và xây dựng hệ thống cấp nước sạch ở khu dân cư ...Tiếp tục xây dựng, củng cố các loại hình kinh tế tập thể, trọng tâm, nòng cốt là các hợp tác xã; khuyến khích mạnh việc phát triển kinh tế tư nhân và các thành phần kinh tế khác ở hầu hết các ngành, lĩnh vực theo quy định của pháp luật; hỗ trợ các trang trại, hộ sản xuất kinh doanh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường.
          - Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động thể dục, thể thao, tập trung xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, nếp sống văn minh. bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ ngày càng cao của nhân dân. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. đổi mới phương pháp dạy và học, quan tâm chất lượng giáo dục toàn diện duy trì tốt phổ cập giáo dục. Làm tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, đẩy mạnh các chương trình y tế cộng đồng.
          - Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đảm bảo quốc phòng, an ninh; chủ động phát hiện, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch,Tăng cường các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, sẵn sàng đối phó có hiệu quả trong mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Tập trung xây dựng nâng cao chất lượng và sức chiến đấu cho 02 lực lượng, xây dựng lực lượng công an, quân sự trong sạch vững mạnh. Huy động lực lượng dự bị động viên tham gia huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, diễn tập phải đạt 100% quân số trở lên. 
- Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa”, “Một cửa liên thông”, cải tiến lề lối làm việc, thực hiện nghiêm túc quy chế, thực hiện làm việc theo quy chế mới, phân công cán bộ làm tốt khâu tiếp dân và giải quyết khiếu nại-tố cáo của công dân theo đúng luật định.
- Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Kiện toàn tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị, đổi mới công tác  cán bộ. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Tổ chức Đảng và đảng viên. Tiếp tục quán triệt nghị quyết TW 3, Nghị quyết TW 4 khoá X, tiếp tục  thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".
 
Quá trình hình thành và Phát triển >> Cơ cấu tổ chức  >>
Thành tựu giai đoạn 2010-2015 >> Định hướng phát triển giai đoạn 2015-2020 >>
   
ĐĂNG KÝ NHẬN TIN

customer-service.png THÔNG TIN LIÊN HỆ:

1478004194_map-icon.png Địa chỉ: T
hị trấn Kông Chro - Huyện Kông Chro - Gia Lai
1490597482_Phone.png Điện thoại: (0269).3835321
1478004801_fax-(1).png  Fax: (0269).3835321
1478004004_Mail.png  Email: ubndkongchro@gialai.gov.vn
 
contract-(4).png THÔNG TIN BẢN QUYỀN:

Bản quyền thuộc về UBND huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai
Chịu trách nhiệm chính: Ông Ngô Hữu Luật - Chánh văn phòng HĐND-UBND huyện Kông Chro
Giấy phép số: 04/GP-TTĐT ngày 14/10/2013 của Sở Thông tin và Truyền thông
   Copyright © 2017 
Trang chủ Tin tứcLiên hệ | Site map icontop.png